Tài liệu

01 Phiếu đề xuất nhân sự

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ

Phòng ban/ bộ phận cần tuyển (1)

Chức danh cần tuyển (2)

Số lượng tuyển (3)

Vd:   1-Phòng QHQT
         2-Phòng kinh doanh

Cán bộ Quan hệ quốc tế
Phó phòng

3
1

Dự kiến thời gian thử việc (4)

Lương thử việc (5)

Lương chính thức (6)

Từ ngày :……………..
Đến ngày :……………..

Tiêu chuẩn tuyển dụng (7)
Độ tuổi

……………………..………

 Giới tính:  Nam, Nữ

Trình độ 

: Cao học

  Đại học

 Cao đẳng

  Trung cấp      PT trung học

Anh ngữ

: Giao tiếp              Chuyên ngành         Biên/ phiên dịch

Tin học

: Văn phòng   

Chuyên ngành

Chuyên môn : ………………………….. 

Kinh nghiệm: ………………………….

Yêu cầu khác: 
………………………………………………………………………………………..

Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển(8)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Làm việc tại : 
…………………………………………………………………………………….
Giờ làm việc :  Giờ hành chính           Theo ca    Giờ thỏa thuận

Người lập

         Giám đốc

background image

Diễn giải:
(1)-
Ghi rõ đơn vị cần tuyển người vào bộ phận nào thuộc Phòng/ Ban nào trong công ty.
(2)-Ghi chức danh mà đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng.
(3)-Ghi rõ số lượng nhân viên cần tuyển ứng với mỗi vị trí (chức danh) mà đơn vị đang có nhu cầu.
(4)-Ghi rõ thời gian dự kiến tiếp nhận nhân viên thử việc(theo quy định là 2 tháng-trừ các trường 
hợp đặc biệt được đặc cách sau khi đơn vị pv và thấy ứng viên có thể được ưu tiên)
(5)-Ghi rõ mức lương dự kiến thử (mức lương phải phù hợp với quy chế tài chính của tập đoàn), 
thông thương bằng 80% mức lương cơ bản của vị trí chính thức
(6)-Là mức lương mà ứng viên nhận được sau thời gian thử việc, ghi rõ các mức phụ cấp(nếu có).
(7)-Tiêu chuẩn tuyển dụng: Ghi các tiêu chuẩn chung nhất cho các vị trí mà đơn vị đang cần tuyển
(8)-Ghi các tóm tắt chung nhất và các tóm tắt này sẽ là cơ sở cho việc lập mô tả công việc sau này.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5365