Tài liệu

01 Lí lịch công nhân viên công ty

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…DSCNVCT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

DANH SÁCH CNV CÔNG TY

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ

p
h

n

Ngày

th

á

n

g

n

ă

m

si

n
h

Giới

t
í
n
h

Hộ khẩu

Tạm

trú/

nơi

hiệ

n

nay

Số

C
M
N
S

ĐT

Ghi chú

                            Hà nội, Ngày…tháng….năm 2016

Trưởng phòng HCNS

                                            Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11044
20/12/2018
4 tài liệu
0
12582
20/12/2018
3 tài liệu
0
2873
20/12/2018
3 tài liệu
0
2922
20/12/2018
6 tài liệu
0
8370
20/12/2018
1 tài liệu
0
1030
20/12/2018
7 tài liệu
0
10666
20/12/2018
4 tài liệu
0
6075
20/12/2018
1 tài liệu
0
955
20/12/2018
1 tài liệu
0
1061
20/12/2018
0 tài liệu
0
0