Tài liệu

01 Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH đối với đơn vị đã đăng kí

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

           Số:….

HD

/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

       Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN

HỒ SƠ ĐỐI CHIẾU THU BHXH

ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐàĐĂNG KÝ

 

Hồ sơ gồm:

1.  Hàng tháng nếu không thay đổi thì không lập, trường hợp có phát sinh đơn vị lập:

 Mẫu 02a-TBH (3 bản): Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.
 Mẫu 03a-TBH (3 bản): Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT.

2.  Các loại mẫu khác:

 Mẫu số 01- TBH: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.
 Mẫu 03b-TBH: Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5415