Tài liệu

01 Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu đối với đơn vị đăng kí lần đầu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                 

    Số:…../2016

      CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                 ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

Hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Bản đăng ký sử dụng lao động; Bản đăng ký thang, bảng lương của doanh nghiệp.
- Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu là công ty nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện chế

độ tiền ương theo thang, bảng lương nhà nước.

- Thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH cũ (nếu đã tham gia BHXH tại địa phương khác

chuyển đến). 

- Mẫu 02a-TBH (3 bản): Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Cơ quan BHXH sẽ Thông báo mã số quản lý BHXH cấp cho đơn vị ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

(Các loại hồ sơ trên, khi đến đăng ký lần đầu, nếu đơn vị chưa xuất trình được loại hồ sơ nào thì phải xác

định lý do và cam kết thời hạn bổ sung).

Người lao động có hợp đồng hoặc thời gian làm việc từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT

bắt buộc.

Mức lương làm căn cứ nộp BHXH: 

- Cơ quan hành chánh sự nghiệp: nộp theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và một số hướng dẫn liên quan.
- Công ty Nhà nước: nộp theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và một số hướng dẫn liên quan.
- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật DN: Mức lương làm cơ sở đóng BHXH là tổng mức tiền lương và phụ

cấp ghi trên hợp đồng lao động. Tiền lương và phụ cấp nói trên phảI thực hiện theo đúng thang, bảng lương mà
doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký vớI cơ quan lao động địa phương.
 THỦ TỤC THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh của Công ty: 03 bản sao có công chứng

2/ Danh sách tham gia BHXH (mẫu 02aTBH): 05 bản

3 / Bản đăng ký tham gia BHXH ( mẫu của BHXH): 3 Bản

4/ Bản cam kết Tham gia BHYT ( mẫu của BHXH ): 3 Bản

5/ Hồ sơ NLĐ:

- Sơ yếu lý lịch: bản chính

- Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng: bản chính
- Giấy khám sức khỏe của TT Y tế cấp Huyện trở lên (còn giá trị, chắc trong vòng 6 tháng): bản chính
- Giấy khai sinh
- Bằng cấp 

background image

- NLĐ nếu có Sổ BHXH thì yêu cầu trình Sổ BHXH.

6 / Công văn của đơn vị xin truy đóng BHXH (03 bản), theo mẫu

Ngoài ra còn phải làm thủ tục xin cấp Sổ BHXH cho những NLĐ chưa có Sổ BHXH đấy (nó cũng có một vài biểu
mẫu)
1. Tờ khai của từng NLĐ: mỗi  người 4 bản (in 2 mặt);
2. Danh sách NLĐ đề nghị cấp sổ: 4 bản
3. Giấy đề nghị cấp phôi sổ: 1 bản
4. Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH: 2 bản
5. Biên bản giao  nhận Sổ BHXH: 2 bản [/color]

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2952