Tài liệu

01 Giấy đề xuất văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

   Số:…GĐNVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM

Bộ phận:…………………………………………………………………

STT

TÊN VPP

ĐVT Số 

lượng

STT

TÊN VPP

ĐVT

Số lượng

1 Giấy A4

Gram

36

Bìa nút 

Cái

2 Giấy Decal

Gram

37

Bìa lá

Cái

3 Bìa A4 màu

Tờ

38

Tămpon

Cái

4 PXK lớn 

Quyển

39

Hộp mực dấu

Hộp

5 PXK nhỏ

Quyển

40

Kéo bấm

Cây

6 PNK lớn 

Quyển

41

Dao trổ giấy

Cây

7 Phiếu thu

Quyển

42

Lưỡi dao trổ nhỏ

Cây

8 Phiếu chi

Quyển

43

Bút lông bảng xanh

Cây

9 Sổ tạm ứng

Quyển

44

Bút lông bảng đỏ

Cây

10 Sổ quỹ tiền mặt

Quyển

45

Bút lông dầu xanh

Cây

11 Sổ chi tiết thanh toán

Quyển

46

Tập 100 tr

Quyển

12 Sổ tiền gửi ngân hàng

Quyển

47

Tập 200 tr

Quyển

13 Kéo 

Cây

48

Chuốt chì

Cái

14 Thước kẻ 30cm

Cây

49

Hồ nước Bến Nghé 35 ml

Chai

15 Thước kẻ dẽo

Cây

50

Kẹp bướm 

Cái

16 Đĩa mềm

Cái

51

Kệ rổ nhựa

Cái

17 Đồ bấm kim

Cái

52

Gỡ kim càng cua

Cái

18 Kim bấm

Hộp

53

Bìa phân trang màu

Tờ

19 Bấm lỗ

Cái

54

Bút nhủ bạc

Cây

20 Accor nhựa

cái/hộp

55

Bút chì 2B

Cây

21 Bút dạ quang TL

Cây

56

Bút xóa TL

Cây

22 Giấy than Horse lớn

Tờ/xấp

57

Bút TL027 xanh

Cây

23 Giấy than Horse nhỏ

Tờ/xấp

58

Bút TL027 đỏ

Cây

24 Giấy Note 3x3

Xấp

59

Ruột chì vàng

Hộp

25 Keo trong lớn

Cuộn

60

Keo mouse

cuộn

26 Keo vàng

Cuộn

61

Bìa lỗ nylon

Cái

27 Keo trong 1,2F

Cuộn

62

 

 

28 Keo trong VP

Cuộn

63

 

 

29 Keo giấy 1,2F

Cuộn

64

 

 

30 Keo giấy 2,4F

Cuộn

65

 

 

31 Keo 2 mặt 1,2F

Cuộn

66

 

 

32 Keo 2 mặt 2,4F

Cuộn

67

 

 

33 Bìa còng 3F

Cái

68

 

 

34 Bìa còng 5F

Cái

69

 

 

35 Bìa trình ký đôi

Cái

70

 

 

background image

Hà nội,Ngày….tháng…..năm 2016

Giám đốc 

Phòng HCNS

Trưởng bộ phận

Người đề xuất

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4590
3 tài liệu
0
2575
3 tài liệu
0
2644
6 tài liệu
0
7687
7 tài liệu
0
9675
1 tài liệu
0
863
1 tài liệu
0
972

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10032
20/12/2018
6 tài liệu
0
4590
20/12/2018
4 tài liệu
0
11532
20/12/2018
3 tài liệu
0
2575
20/12/2018
3 tài liệu
0
2644
20/12/2018
6 tài liệu
0
7687
20/12/2018
1 tài liệu
0
941
20/12/2018
7 tài liệu
0
9675
20/12/2018
1 tài liệu
0
863
20/12/2018
1 tài liệu
0
972
20/12/2018
0 tài liệu
0
0