Tài liệu

01 Danh mục thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…DMTB/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

            DANH MỤC THIẾT BỊ

Stt

Tên thiết bị

Xuất xứ

Nhãn hiệu

Kí hiệu

Model

Thông số kỹ thuật

Năm sản

xuất

Mã số

tài sản

Ghi

chú

background image

Hà nội, Ngày ……...tháng…….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3969
3 tài liệu
0
2251
3 tài liệu
0
2352
6 tài liệu
0
6933
7 tài liệu
0
8633
4 tài liệu
0
4652
1 tài liệu
0
761
1 tài liệu
0
862

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
3969
20/12/2018
4 tài liệu
0
10142
20/12/2018
3 tài liệu
0
2251
20/12/2018
3 tài liệu
0
2352
20/12/2018
6 tài liệu
0
6933
20/12/2018
1 tài liệu
0
834
20/12/2018
7 tài liệu
0
8633
20/12/2018
4 tài liệu
0
4652
20/12/2018
1 tài liệu
0
761
20/12/2018
1 tài liệu
0
862
20/12/2018
0 tài liệu
0
0