Tài liệu

01 Danh mục thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…DMTB/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

            DANH MỤC THIẾT BỊ

Stt

Tên thiết bị

Xuất xứ

Nhãn hiệu

Kí hiệu

Model

Thông số kỹ thuật

Năm sản

xuất

Mã số

tài sản

Ghi

chú

background image

Hà nội, Ngày ……...tháng…….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5137
3 tài liệu
0
2864
3 tài liệu
0
2908
6 tài liệu
0
8339
7 tài liệu
0
10623
4 tài liệu
0
6051
1 tài liệu
0
950
1 tài liệu
0
1058

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
5137
20/12/2018
4 tài liệu
0
12541
20/12/2018
3 tài liệu
0
2864
20/12/2018
3 tài liệu
0
2908
20/12/2018
6 tài liệu
0
8339
20/12/2018
1 tài liệu
0
1024
20/12/2018
7 tài liệu
0
10623
20/12/2018
4 tài liệu
0
6051
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0