Tài liệu

01 Danh mục các dụng cụ PCCC thông dụng

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:….DMCDCPCCCTDVCSD/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                          Hà Nội, ngày …tháng…năm 2016

DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ PCCC THƯỜNG DÙNG VÀ CÁCH SD

Stt

Tên dụng cụ PCCC

Miêu tả

Công dụng

Cách sử dụng (tóm tắt)

1

Còi báo động

Có vòng tròn màu đỏ ở các góc

xưởng

Báo động khi có sự cố

xảy ra

Aán còi vào trong, xoay theo bên phải

2

Kẻng

Báo động khi có sự cố

xảy ra

Dùng thanh sắt đánh vào kẻng.

3

Bình PCCC

Gồm các loại bình loại nhỏ, bình lớn

T35

Chữa cháy bằng khí

CO2, bằng bột

Tháo chốt bình, hướng vòi vào đám cháy,

bóp cần đều đặn.

4

Vòi rồng cứu hỏa

Máy bơm, có vòi rồng

Chữa cháy bằng nước

Ráp các vòi lại với nhau, ráp vòi vào máy

bơm, nổ máy bơm, hướng vòi vào đám cháy

5

Thang

Cứu người, tài sản

Để thang vào khu vực an toàn, leo lên khu

vực cần hỗ trợ

6

Câu liêm

Có liềm gắn vào một cây dài 

Dùng để ngắt dây

điện, nguồn gây cháy

Dùng câu liêm ngắt dây điện ra khỏi người

bị nạn

7

Bao bố

Bao tải loại lớn

Dập lửa bằng bao bo

Dùng bao bố dấp nước và trùm vào đám

cháy

8

Xô nước

Dùng nước dập tắt

đám cháy

Múc nước, đổ vào đám cháy.

9

Phi cát + xẻng

Dùng cát hất vào đám

Dùng xẻng, xúc cát hát vào đám cháy (đám

 

background image

cháy

cháy nhỏ)

Người lập

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5135
3 tài liệu
0
2862
3 tài liệu
0
2906
7 tài liệu
0
10620
4 tài liệu
0
6050
1 tài liệu
0
950
1 tài liệu
0
1058

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10989
20/12/2018
6 tài liệu
0
5135
20/12/2018
4 tài liệu
0
12537
20/12/2018
3 tài liệu
0
2862
20/12/2018
3 tài liệu
0
2906
20/12/2018
1 tài liệu
0
1024
20/12/2018
7 tài liệu
0
10620
20/12/2018
4 tài liệu
0
6050
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0