Tài liệu

01 Chuẩn hóa hệ thống chức năng-chức danh

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

CHUẨN HÓA HỆ THỐNG 

CHỨC NĂNG - CHỨC DANH

background image

Từ triết lý phát triển 
tới mô hình tổ chức

Tầm nhìn: 

hình ảnh doanh nghiệp 
trong tương lai 

Sứ mệnh: 

sản phẩm/dịch vụ, 

khách hàng, 

cách thực hiện, 

mục đích

Chiến lược

lợi thế cạnh tranh

nguồn lực chiến lược

năng lực cốt lõi

mô hình quản lý / tổ 
chức

background image

Chuẩn hóa hệ thống chức danh

Thống nhất cách hiểu về Chức danh công việc 
và Bản mô tả công việc;

Xây dựng ma trận chức năng/chức danh

Lập danh mục chức danh

Xây dựng bản mô tả công việc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3586
09/10/2018
8 tài liệu
0
7197
09/10/2018
7 tài liệu
0
5355
09/10/2018
0 tài liệu
0
0