Tài liệu

01 Biểu đồ theo dõi tiến độ công việc tự động

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Bản Kế Hoạch Tháng 10 (1/10 - 31/10)

Quản lý danh sách kế hoạch công việc

Từ

13/12/2016

Đến

31/10/2016

Nay

19/12/2018

STT

Dự án

Thực thi Phối hợp

Hỗ trợ

Bắt đầu Kết thúc %Tđ

1

Làm Logo Vero

Minh

Đức Anh

Phương

3/12/16

1/12/16

2

Đăng ký bảo hộ thương hiệu Logo Verco

Minh

15/12/16

17/12/16

100%

3

Soạn thảo nội dung cho website Verco

Minh

Đức Anh

Phương

3/10/16

19/10/16

50%

4

Follow đối tác cung cấp phần mềm BSC-KPI

Minh

13/10/16

19/10/16

60%

5

Hoàn thiện bộ quy trình

Minh

Phương

1/10/16

25/10/16

100%

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

background image
background image

Bản Kế Hoạch Tháng 10 (1/10 - 31/10)

Dec 16Y

Jan 17Y

3 4 5 6

7 CN

2 3 4 5 6

7 CN

2 3 4 5 6

7 CN

2 3 4 5 6

7 CN

2 3 4 5 6

7 CN

2

Ht

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17/12/16

2 2 2

2 2 2

2 2 2

31/10/16

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Họ và Tên: 

Lê Vũ Minh

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Chức vụ: 

Nhân viên Marketing

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9362
05/10/2018
10 tài liệu
0
14052
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5633
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1044
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2046
05/10/2018
3 tài liệu
0
2004
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4645