Tài liệu

01 Biên bản vi phạm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BBVP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN VI PHẠM.

Vào hồi.….giờ….ngày…….tháng……năm 201…., chúng tôi gồm:

1- Ông (Bà):………………………………………..Bộ phận: …………..        Chức vụ:

2- Ông (Bà):……………………….                       Bộ phận: …………..        Chức vụ: 

Cùng nhau tiến hành lập biên bản sự việc như sau: 

Tại Văn Phòng Công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt , 

1. ông (bà)……………………………                       tổ / bô phận…………………………………

2. ông (bà)……………………………                       tổ / bô phận…………………………………

3. ông (bà)……………………………                       tổ / bô phận…………………………………

Đã vi pham nội quy, quy định Công ty / Quy trình ……..như sau: 

Nội dung chi tiết:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp giải quyết:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

background image

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…         Biên bản lập xong  hồi ….. giờ ……..phút ….ngày …….tháng…….năm 2016.

Tất cả các thành viên  đều thông qua và xác định những nội dung trên là đúng sự thật.

            Người lập                                        Người làm chứng                                       Người vi phạm

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
134

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
134