Tài liệu

01 Bảng kiểm tra hoạt động tòa nhà văn phòng

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:….BKTTNVP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                          BẢNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG

Cách thức kiểm tra: Mỗi một phòng được lập theo một biên bản kiểm tra riêng.
Đánh dấu vào các coat.
Ghi thành biên bản riêng, tổng hợp các trường hợp cần giải quyết.

Ngày kiểm tra:
Địa điểm kiểm tra:

Nội dung kiểm tra

Không

Ghi chú

1. Phòng làm việc
Đèn có sáng đầy đủ không?
Các công tắc còn hoạt động được không?
Các công tắc có hướng dẫn không?
Máy lạnh có hoặt động tốt không? 
Quạt thông gió còn sử dụng được không?
Quạt có hoạt động tốt không?
Cách cửa có tốt không? 
Mặt sàn có sước không? 
Cửa kiếng còn tốt không? 
Cửa sổ còn hoạt động tốt không?
Khoá còn khoá tốt không? 
Các tủ chung còn sử dụng được không?  
Máy fax còn sử dụng được không?
Máy photo copy hoạt động tốt không? 
Các rèm cửa còn hoạt động tốt không? 
Các bảng còn sử dụng được không?
Bình nước uống còn sử dụng được không?
Cây kiểng, hoa vải, vải phủ bàn còn tốt không?
Đồng hồ còn hoạt động tốt không?
Bảng hiệu còn tốt không?
2. Khu vực cầu thang: 
Cầu thang có bi hư không?
Đèn có sáng đầy đủ không?
Các công tắc còn hoạt động được không?
Các công tắc có hướng dẫn không?
Các tủ chung còn sử dụng được không?  
Các rèm cửa còn hoạt động tốt không? 
Các bảng còn sử dụng được không?
Bảng hiệu còn tốt không?
3. Khu vực Toilet:
Bồn còn sử dụng tốt không?
Đèn có sáng đầy đủ không?
Các công tắc còn hoạt động được không?
Các công tắc có hướng dẫn không?
Lavabor còn sử dụng tốt không?
Các vòi nước còn sử dụng tốt không?
Nước trong lavabor, bồn, ống thoát có nhanh không?

background image

K

   ết luận:

Người kiểm tra ký tên

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3908
3 tài liệu
0
2227
3 tài liệu
0
2325
6 tài liệu
0
6858
7 tài liệu
0
8558
4 tài liệu
0
4614
1 tài liệu
0
760
1 tài liệu
0
852

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
8712
20/12/2018
6 tài liệu
0
3908
20/12/2018
4 tài liệu
0
10045
20/12/2018
3 tài liệu
0
2227
20/12/2018
3 tài liệu
0
2325
20/12/2018
6 tài liệu
0
6858
20/12/2018
7 tài liệu
0
8558
20/12/2018
4 tài liệu
0
4614
20/12/2018
1 tài liệu
0
760
20/12/2018
1 tài liệu
0
852
20/12/2018
0 tài liệu
0
0