Tài liệu

01 Bảng đánh giá phỏng vấn

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

Người phỏng vấn:______________

Vị trí dự tuyển:

Ngày phỏng vấn:

#

Tiêu chí 

Chấm điểm

1

2

3

4

5

1

Ngoại hình

Ấn tượng không tốt

Bình thường

Sáng sủa

Tạo thiện cảm

Gây ấn tượng rất tốt

2

Phong cách, thái độ

Hợm hĩnh, lấc cấc

Uể oải

Chỉnh tề, ngay ngắn Có phong cách riêng, 

tự tin, cởi mở

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, ham 

học hỏi

3

Giọng nói

Khó nghe

Đôi lúc không rõ hoặc 

yếu

Bình thường

Trong trẻo, rõ ràng

Thuyết phục, truyền cảm

4

Sức khoẻ qua ngoại hình 

bên ngoài

Có vẻ yếu ớt

Bình thường

Có vẻ khoẻ mạnh

5

Hiểu biết chuyên môn   

(lĩnh vực liên quan)

Không biết gì 

Rất ít

Cơ bản

Khá tốt

Rất tốt

6

Kinh nghiệm làm việc

Không có kinh nghiệm 

Có kinh nghiệm lĩnh 

vực không liên quan

Có kinh nghiệm lĩnh 

vực liên quan < 1 

năm

Có kinh nghiệm lĩnh 

vực liên quan < 3 

năm

Có kinh nghiệm lĩnh vực liên 

quan > 3 năm

7

Kết quả công việc tích luỹ 

được 

Chưa có

Rất ít

Bình thường

Có thành tích 

Rất tốt, ấn tượng

8

Trình bày (nội dung, ý 

tưởng khi trả lời câu hỏi)

Không hiểu vấn đề

Không mạch lạc

Hiểu vấn đề, trả lời 

đúng câu hỏi

Hiểu và diễn đạt ý 

tưởng  trôi chảy

Phát triển được ý tưởng, độc 

đáo, gây cảm xúc

9

Khả năng tổ chức công 

việc

Không biết  lập kế 

hoach, tổ chức công 

việc

Rất ít khi

Biết cách tổ chức 

công việc cá nhân

Tổ chức công việc cá 

nhân rất hợp lý

Có kinh nghiệm lập kế hoạch , 

tổ chức hoạt động cho một tập 

thể

10

Khả năng giải quyết vấn 

đề, xử lý tình huống

Lúng túng, không giải 

quyết được

Chậm chạp, phải gợi 

ý nhiều

Phản ứng nhanh  Bình tĩnh, xử lý hợp lý Phản ứng nhanh, hợp lý, làm 

chủ tình huống

11

Khả năng giao tiếp, làm 

việc với tập thể

Không thích

ít khi tham gia 

Sẵn sàng tham gia Tham gia, làm việc vì 

mục tiêu chung

Biết điều hoà, liên kết, gây 

dựng tinh thần làm việc của 

nhóm

12

Khả năng làm việc dưới 

áp lực

Chưa có

Rất ít khi

Vẫn thường xuyên

Có kết quả tốt

Luôn tìm kiếm thử thách mới

13

Ngoại Ngữ (giao tiếp)

Không biết 

Thường không hiểu 
câu hỏi, không diễn 

đạt được

Hiểu câu hỏi, dùng 

câu đơn giản

Phản ứng nhanh

Phản ứng nhanh, dùng từ, ngữ 

pháp,  chính xác, trau chuốt

14

Hoàn cảnh cá nhân (phù 

hợp với vị trí tuyển dụng)

Không phù hợp

Phải vượt qua nhiều 

cản trở, khó khăn

Ổn định. Đạt yêu 

cầu công việc

Thuận tiện. Cần một 

môi trường làm việc 

phù hợp

Có nhu cầu tự khẳng định & 

cần được công nhận khả năng

15

Định hướng tương lai

Không có định hướng

Không rõ ràng hoặc 

viễn vông không có 

cơ sở

Có mục tiêu chính 

cho tương lai

Có tư duy , định 

hướng cụ thể, rõ 

ràng

Chuẩn bị, nổ lực để thực hiện 

định hướng rất rõ ràng

16

Kinh nghiệm lãnh đạo & 

quản lý

Chưa có

Quản lý nhóm dưới 5 

người

Quản lý dưới 20 

người

Lãnh đạo & quản lý  

đơn vị dưới 30 người

Lãnh đạo & quản lý  một đơn 

vị trên 30 người

Điểm đánh giá:

Đề nghị khác: ____________________________________________________________________________

Nhận xét: ________________________________________________________________________________

Không phù 

hợp

Cân nhắc

Phù hợp

Rất phù hợp

Đánh giá cuối cùng
(Phù hợp với vị trí dự tuyển)

Họ và tên ứng viên: ____________________________

Điểm đánh giá

A. Tiêu chí bắt buộc

B. Tiêu chí không bắt buộc

Thông tin bổ sung: 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3610
09/10/2018
7 tài liệu
0
5376
09/10/2018
4 tài liệu
0
2760
09/10/2018
0 tài liệu
0
0