Tài liệu

0080 - Phieu ly lich may

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

Tên thiết bị:………………………………………  Mã số:…………………………

Nơi sử dụng:

…………………………..………………

Nước sản xuất:……………………………….. Công suất ………………………..Ngày đưa vào sử 
dụng:
………………………

Model:...............................................................................................................................................

  

Thông số kỹ thuật:.........................................................................................................................

Mã số tài sản:...................................................................................................................................

Phụ tùng kèm theo:

Stt

Tên phụ tùng

Quy cách

Số lượng

Ghi chú

Stt

Ngày 

Tháng

năm

Nội dung bảo trì

sửa chữa

Trong kế

hoạch

Ngoài kế

hoạch

Người 

thực hiện

Người

kiểm tra

Ghi

chú

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
997
6 tài liệu
0
1770
2 tài liệu
0
708
9 tài liệu
0
2611
2 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
511
4 tài liệu
0
1495
3 tài liệu
0
1510
3 tài liệu
0
1036
6 tài liệu
0
2370
1 tài liệu
0
455
3 tài liệu
0
1192
4 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
491
2 tài liệu
0
671
2 tài liệu
0
681
1 tài liệu
0
436
4 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
1427

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
997
21/12/2018
6 tài liệu
0
1770
21/12/2018
2 tài liệu
0
708
21/12/2018
9 tài liệu
0
2611
21/12/2018
2 tài liệu
0
650
21/12/2018
2 tài liệu
0
677
21/12/2018
4 tài liệu
0
1211
21/12/2018
1 tài liệu
0
511
22/12/2018
4 tài liệu
0
1495
22/12/2018
3 tài liệu
0
1510
22/12/2018
3 tài liệu
0
1036
22/12/2018
6 tài liệu
0
2370
21/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1192
22/12/2018
4 tài liệu
0
1917
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
1 tài liệu
0
491
22/12/2018
2 tài liệu
0
671
22/12/2018
2 tài liệu
0
681
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1427