Tài liệu

0075 - Cac su co thuong gap va cach xu ly

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & CÁCH XỬ LÝ

Tên thiết bị: ………………………………………………………………………

Stt

Mô tả hiện tượng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Ghi chú

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người lập

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1175
6 tài liệu
0
2085
2 tài liệu
0
840
9 tài liệu
0
3060
2 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1734
3 tài liệu
0
1752
3 tài liệu
0
1210
6 tài liệu
0
2765
1 tài liệu
0
530
3 tài liệu
0
1371
4 tài liệu
0
2162
1 tài liệu
0
572
2 tài liệu
0
790
2 tài liệu
0
822
1 tài liệu
0
493
4 tài liệu
0
1588
4 tài liệu
0
1657

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1175
21/12/2018
6 tài liệu
0
2085
21/12/2018
2 tài liệu
0
840
21/12/2018
9 tài liệu
0
3060
21/12/2018
2 tài liệu
0
770
21/12/2018
2 tài liệu
0
793
21/12/2018
4 tài liệu
0
1446
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1734
22/12/2018
3 tài liệu
0
1752
22/12/2018
3 tài liệu
0
1210
22/12/2018
6 tài liệu
0
2765
21/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
1 tài liệu
0
526
22/12/2018
3 tài liệu
0
1371
22/12/2018
4 tài liệu
0
2162
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
2 tài liệu
0
790
22/12/2018
2 tài liệu
0
822
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
1 tài liệu
0
493
22/12/2018
4 tài liệu
0
1588
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
3 tài liệu
0
1090
21/12/2018
4 tài liệu
0
1657