Tài liệu

00 Tổng quan về lộ trình công danh

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Phương pháp xây dựng 

LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP

Thiết kế và thực hiện cho CMC Group 

Hà Nội, Tháng 7/2009

background image

Nội dung

Lộ trình nghề nghiệp - khái niệm và ứng dụng

Phương pháp xây dựng lộ trình nghề nghiệp

Phát triển hệ ngạch bậc cho các chức danh 

Phát triển khung năng lực

Xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân

Xây dựng lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình nghề nghiệp - ứng dụng trong quản lý

Lộ trình cho các nhóm nghề nghiệp

Phát triển chính sách và thực thi

background image

Tổng quan về Lộ trình nghề nghiệp

Một lĩnh vực mới trong quản trị nhân sự

Không thông dụng nếu thiếu hệ thống nhất quán

Dựa trên khung năng lực

Ứng dụng nhiều cho các loại nghề nghiệp “có 
chuẩn” (IT, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, y 
tế, v.v.)

Chính sách thể hiện

những “điểm đến” và “con đường”

điều kiện để đi con đường cụ thể

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3559
09/10/2018
7 tài liệu
0
5336
09/10/2018
4 tài liệu
0
2737
09/10/2018
0 tài liệu
0
0