Tài liệu

00 Quy chế lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…QCL/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY CHẾ LƯƠNG

Điều 28: Tăng lương và giảm lương 
- Từ 01/01/2016, sau  1 quý làm việc tại công ty, NLĐ có quyền đàm phán lại mức lương của mình nếu
thấy không phù hợp với công việc hiện tại
- CBCNV Công ty sẽ được tăng lương nếu đảm nhận tốt công việc được phân công thể hiện ở kết quả
công việc, thời hạn hoàn thành và thái độ trách nhiệm đối với công việc và có trách nhiệm đối với việc
kinh doanh của Công ty .
- Việc tăng lương tuỳ theo khả năng và mức độ làm việc của mỗi thành viên được BGĐ Công ty phê
duyệt.
- Thành viên Công ty sẽ bị phạt, giảm lương nếu thường xuyên không hoàn thành tốt hoặc thiếu ý thức
trong việc xây dựng Công ty.
Tuy nhiên căn cứ vào tình hình biến động giá cả thị trường, trượt giá thị trường , TGĐ công ty hàng
năm điều chỉnh lương cho người lao động sao phù hợp nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu người lao
động.
Trường hợp vi phạm kỷ luật lao động vật chất tại khoản 2  điều 125 bộ luật lao động , Công ty điều
chính tăng giảm mức lương người lao động trong vòng 6 tháng và sếp làm công việc khác. Khi hết thời
gian 6 tháng sẽ đánh giá lại quyết định BGĐ về việc vi phạm người lao động.

Điều 29.  Lương làm thêm giờ

*Điều kiện hưởng lương ngoài giờ

+ Nếu CBCNV làm việc ngoài quy định của các ngày làm việc theo quy định của Công ty được coi là
làm thêm giờ, làm ngoài giờ.
+ Nếu trong thoả thuận với Công ty, thành viên phải làm việc ngoài giờ hành chính thông thường, thì
những giờ làm việc theo thoả thuận đó không được coi là thêm giờ.
*Các trường hợp không được tính làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ.

Một số vị trí được trả lương khoán công việc hoàn thành, khi thực hiện yêu cầu báo cáo công

việc hoàn thành theo quy định vẫn chưa hoàn thành mà tự giác làm thêm giờ để hoàn thanh công việc
thì không tính lương làm thêm giờ. Một số vị trí khoán công việc như  các chức vụ từ Phó phòng trở
lên. Các cán bộ trực tiếp kinh doanh, tiếp thị, vận chuyển. Phòng kế toán làm ngoài giờ để thực hiện
những công việc ổn định hàng tháng và đã biết trước. Như hoàn thiện báo cáo gửi cơ quan thuế, báo
cáo tháng gửi Giám đốc không được tính.
+ Nhân viên tự giác ở lại Công ty làm việc và học nghiệp vụ và không muốn hoặc không thấy cần báo
cáo xin phép Công ty.
* Cấp quyết định làm ngoài giờ và ký xác nhận thanh toán lương ngoài giờ:

Các trưởng phòng xác định đối với nhân viên của phòng mình.
Giám đốc, phó giám đốc có quyền quyết định với bất cứ ai trong Công ty nhưng phải thông

background image

báo cho trưởng phòng của nhân viên đó biết trong thời gian sớm nhất có thể.

Nhưng trường hợp vì lý do đặc biệt, không thể báo cáo trước, các nhân viên có thể tự quyết

định làm việc ngoài giờ và báo cáo Trưởng phòng sau. Trưởng phòng toàn quyền xem xét và quyết
định cho thoả đáng.

*Phòng ban khi đăng ký làm thêm thêm giờ:

 Khi có yêu cầu đăng ký làm them giờ, trưởng bộ phận xác nhận giờ làm việc thực tế và điền

đầy đủ biểu mẫu đăng ký làm thêm giờ chuyển về Phòng Nhân sự và chậm nhất   ngày mùng   02
tháng kế tiếp để làm cơ sở tính lương.

Công ty giữ quyền quyết định hình thức trả lương làm thêm ngoài giờ bằng tiền lương theo tỉ lệ

quy định của Luật Lao Động Việt Nam hoặc bằng ngày nghỉ bù đối với cán bộ công nhân viên, P. HC-
NS có trách nhiệm theo dõi làm thêm giờ và nhận đăng ký lịch nghỉ bù của các phòng ban.
 

 *Tỷ lệ hưởng lương làm thêm giờ: Tùy theo yêu cầu công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh, người

sử dụng lao động có thể sắp xếp giờ làm thêm đối với người lao động nhưng không quá 4 giờ trong
một ngày, 200 giờ trong một năm (trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ
do Chính phủ quy định).
Người lao động khi làm thêm giờ  được trả lương theo lương thực tế của công việc đang làm như sau:
-  Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
-   Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
-  Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
- Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định chung.
- Công thức tính lương làm thêm giờ:
 

Lương làm thêm giờ = Tổng lương/ngày công quy định tháng/8 x Số giờ làm thêm x Tỷ lệ %

hưởng theo ngày làm thêm.

Tiền lương làm thêm giờ được tính   phải ≥ 30 phút/lần làm việc trong tháng. Tổng lương

( Lương BHXH, lương kinh doanh, lương sản lượng, lương hiệu quả công việc lấy 100%) là căn cứ để
tính lương ngoài giờ. 

Điều 30. Quy định về mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBNV trong công ty.

Công ty và người lao động cùng có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp theo đúng quy định và căn cứ trên HĐLĐ đã ký kết. 
Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của nhà
nước. 

Mức lương dùng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là

mức lương cơ bản theo hệ số lương quy định của Công ty, Quy định trong Hệ thống thang bảng lương
công ty.Trường hợp NLĐ đã tham gia bảo hiểm xã hội nơi khác thì HĐLĐ phải có điều khoản rõ ràng.
Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt
buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách
nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động
tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ
phép hằng năm theo quy định( khoản 2 điều 186 BLLĐ 2012)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9363
05/10/2018
10 tài liệu
0
14053
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6940
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1045
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2047
05/10/2018
3 tài liệu
0
2004
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4646