Cung cấp dịch vụ Tái cấu trúc và tư vấn Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp tự làm mới mình cho phù hợp...
Cung cấp dịch vụ quản lý và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn, giải quyết các khó khăn về vốn,...
Điều tra, phân tích chi tiết và đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ cũng như xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp,...
Đo lường sức khỏe doanh nghiệp, khảo sát đánh giá tình trạng tài chính, pháp lý, định giá công ty, phân tích, xây dựng chiến lược, đưa ra các phương án M&A ...
Nhân sự là mắt xích quan trọng nhất trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, vì vậy việc nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân sự và Doanh chủ là việc tối cần thiết ...