Khóa huấn luyện giúp doanh nghiệp điều khiển tiền

07:18 11/08/2018

" Tiền là một nô lệ tuyệt vời - Nhưng sẽ là một ông chủ khó tính" - Daymond John

Khóa học chìa khóa tài chính thành phố Hồ Chí Minh K3 đã bắt đầu từ sáng ngày 8/11 và còn kéo dài đến hết ngày 10/11.

Ba buổi học với số lượng kiến thức về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp lớn, sẽ được thầy Nguyễn Kim Hùng chia sẻ cùng hơn 60 chủ doanh nghiệp SMEs một cách bài bản.

Với sứ mệnh " Nâng tầm doanh nghiệp Việt". Thầy Hùng và VERCO hi vọng sau khóa học, Học viên sẽ có thêm một nền tảng vững chắc về tái chính giúp Doanh nghiệp mình phát triển mạnh mẽ trong suốt chặng đường kinh doanh.

Bình luận