Huấn luyện doanh nghiệp

GIẢI MÃ GỌI VỐN

Khóa học chia sẻ cách huy động vốn đầu tư cho các học viên có ý tưởng kinh doanh mới hay quyết định đầu tư mở rộng vốn kinh doanh mà gặp khó khăn trong việc thiếu vốn, thông qua những bài học thực tiễn từ những chuyên gia đã thành công trong việc gọi vốn hàng triệu đô.

Xem chi tiết tại: http://giaimagoivon.com/

CHÌA KHÓA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Khóa học dành cho những chủ doanh nghiệp, những học viên yêu thích hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Những kiến thức về tài chính được minh họa sinh động bằng những ví dụ và hình ảnh thực tiễn, vui vẻ để dễ dàng cho mọi học viên có thể tiếp thu một cách dễ dàng, áp dụng ngay cho công việc hiện tại.

Xem chi tiết tại: http://chiakhoataichinhdoanhnghiep.com/

SỞ HỮU DOANH NGHIỆP MƠ ƯỚC

Xem chi tiết tại: http://sohuudoanhnghiepmouoc.com/

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC BSC

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC BSC

HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CHUYÊN GIA TÁI CẤU TRÚC

CHUYÊN GIA TÁI CẤU TRÚC

CHUYÊN GIA M&A

CHUYÊN GIA M&A

IN HOUSE COACHING

Các chuyên gia về các lĩnh vực Tái cấu trúc, M&A, Tài chính đến coaching trực tiếp tại doanh nghiệp.