Tái cấu trúc

TCT CHIẾN LƯỢC

Xác định lại chiến lược kinh doanh của công ty:

Dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ giúp Quý công ty xác định lại thế mạnh, điểm yếu và tận dụng những cơ hội hiện tại và né tránh những thách thức thông qua dữ liệu phân tích ngành nghề đang kinh doanh. Qua đó, chúng tôi sẽ tư vấn Quý công ty sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư để đưa ra phương án mở rộng hoặc thoái vốn đối với các dự án của công ty.

TCT NGUỒN LỰC

Tái cấu trúc về nhân sự:

-            Xây mô tả công việc cho từng nhân sự, ma trận chức năng cho từng phòng ban, áp dụng KPI để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

-            Quy trình tuyển dụng nhân sự,khen thưởng, thi đua, cải tiến;

-            Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cho nhân sự.

-            Kiểm tra năng lực, sở trường, sở đoản của nhân sự; của phòng ban chức năng để hỗ trợ Quý công ty sắp xếp đúng người vào đúng vị trí trong tổ chức nhằm đạt được chiến lược của công ty.

Tư vấn tái cấu trúc quy trình quản lý, quản trị:

-            Xây dựng bộ máy tổ chức đầy đủ.

-            Thiết lập quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

-            Thiết lập quy trình quản lý, quản trị cho từng bộ phận giúp tinh gọn hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý.

-            Xây dựng hệ thống thông tin kết nối thông suốt trong toàn bộ cơ cấu của công ty.

TCT TÀI CHÍNH

Tư vấn tái cấu trúc tài chính:

-            Cơ cấu lại nguồn vốn nếu doanh nghiệp mất cân đối vốn;

-            Tập trung quản trị tiền mặt và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị;

-            Đẩy mạnh doanh thu, kiểm soát chi phí, tính toán lại giá thành sản xuất;

-            Xây dựng chính sách bán hàng, mua hàng để kiểm soát dòng tiền;

-            Kết nối với các tổ chức tín dụng phù hợp với doanh nghiệp.

TCT THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá lại điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu. Căn cứ vào mục tiêu phát triển, chúng tôi xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp, xây dựng chiến lược cho thương hiệu và các chiến lược marketing phù hợp cho từng giai đoạn.

TCT SẢN PHẨM

Tư vấn tái cấu trúc quy trình sản xuất/ bán hàng:

-            Rà soát lại, cắt giảm hoặc bổ sung dây chuyền sản xuất sản phẩm cũ.

-            Nghiên cứu phát triển thêm các dòng sản phẩm, đầu tư máy móc dây chuyền sản xuất.

-            Thiết lập bộ đánh giá khách hàng, từ đó đưa ra chính sách bán hàng đối với từng khách hàng.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

-            Chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng.

-            Cấu trúc nguồn vốn được sắp xếp lại theo hướng hoàn thiện và hiệu quả.

-            Giảm chi phí hoạt động.

-            Tăng lượng tiền mặt.

-            Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả.

-            Nâng cao khả năng sinh lợi từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên.

-            Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát và quản lý, quản trị công ty.

-            Hệ thống thông tin quản lý giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định.

-            Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên, giữ được nhân tài.

-            Tăng trưởng tốt và bền vững