Con đường hướng tới thành công dành cho các STARTUPer

04:17 10/27/2018

Ngày 27-28/10/2018 VERCO tổ chức chương trình "Chiến lược nguồn vốn khởi nghiệp" nhằm giúp cộng đồng khởi nghiệp: Hoạch định được chiến lược nguồn vốn theo từng giai đoạn phát triển của một mô hình kinh doanh với những kiến thức thiết thực về:

+ 6 giai đoạn phát triển của doanh nghiệp; 
+ Phương pháp huy động vốn từng giai đoạn: Cấu trúc vốn doanh nghiệp, giải pháp huy động vốn từ quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính, …
+ Quản trị nguồn vốn: Sử dụng vốn hiệu quả, chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn, ....

Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện đang diễn ra với hơn 60 nhà lãnh đạo tham gia!

Các doanh nhân tại quầy thủ tục nhận quà và tìm hiểu thông tin về Diễn đàn vốn tháng 11 sắp tới

 

Bình luận