Cơ hội KÊU GỌI VÔN VÀ ĐẦU TƯ chỉ dành cho học viên VERCO

09:32 02/26/2019

Từ nỗi trăn trở của bản thân và mong muốn có một tổ chức chuyên nghiệp để giải quyết bài toán về vốn và quản trị cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, VERCO thành lập Công ty cổ phần đầu tư doanh nhân VERCO.

Đây là một mô hình tài chính kiểu mới, hiện đại, minh bạch - Xây dựng cộng đồng có sự kết nối chặt chẽ, chia sẻ mọi nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ để tạo ra chuỗi giá trị và kết nối sức mạnh cộng đồng.

Dưới đây là thư ngỏ từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Kim Hùng kính gửi Quý học viên!

 

Bình luận