Giới thiệu

CHÌA KHÓA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

DÀNH RIÊNG CHO CHỦ DOANH NGHIỆP ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN 3 NĂM, CEO, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CHỦ MÔ HÌNH KINH DOANH

KHÓA HỌC NÀY PHÙ HỢP VỚI

- Chủ doanh nghiệp đã điều hành doanh nghiệp trên 03 năm

- CEO, Giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán quản trị

- Chủ đầu tư dự án, trưởng ban quản lý dự án

 

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HUẤN LUYỆN

 

 

Nội dung khóa học

1 2 3 4 5 6

1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CĂN BẢN

- Nắm rõ nguyên lý kế toán căn bản trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định đầu tư.

2. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

-Cách lập và sử dụng báo cáo tài chính vào những mục đích cụ thể như huy động vốn ngắn, trung và dài hạn.

3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Phân tích báo cáo tài chính và kiểm soát các chỉ số tài chính (Khả năng thanh khoản, Cơ cấu vốn và hiệu quả sử dụng vốn, Vòng quay, Khả năng sinh lời…) đảm bảo ‘’cân đối’’ nguồn vốn theo từng chu kỳ phát triển của doanh nghiệp.

4. SỬ DỤNG VỐN

- Cách xây dựng chiến lược về sử dụng vốn theo mục đích (Quản trị, Vay Ngân hàng, Gọi vốn từ cổ đông, IPO…)

5. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Cách xây dựng chiến lược để đầu tư tài chính (Ngân hàng, Vàng, Cổ phiếu, Trái phiếu…).

6. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia tài chính.

Hình ảnh khóa huấn luyện